HEMPETS™

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Naturalna marka, stworzona przez ekspertów z branży konopnej i farmaceutycznej, dla dobrego samopoczucia Twojego zwierzaka. Naszą misją jest dzielenie się naszym najlepszym doświadczeniem i wiedzą zdobytą w przestrzeni konopnej poprzez dostarczanie najwyższej jakości, funkcjonalnych produktów, troszcząc się o zwierzęta tak samo, jak one troszczą się o nas. W Hempets wyznaczamy standardy, prowadząc od nasion do sprzedaży. Uprawiamy, zbieramy, ekstrahujemy, przetwarzamy, przeprowadzamy analizy laboratoryjne, formułujemy, nalewamy, etykietujemy i pakujemy osobiście, z miłością. Kontrolując cały proces, mamy pewność, że powstają i dostarczane są pod drzwi naszych klientów tylko najlepsze, najwyższej jakości produkty. Oferujemy dwie linie produktów opartych na całkowicie naturalnych składnikach, w tym organicznych olejach roślinnych, oleju z wątroby dorsza oraz bogatym w kannabinoidy, pozbawionym THC wyciągu z konopi o szerokim spektrum działania. Wszystkie składniki są najwyższej jakości, przeznaczone do kontaktu z żywnością, posiadają certyfikaty dla zwierząt. Produkty Xatival® kierowane są do lekarzy weterynarii i można je nabyć wyłącznie za pośrednictwem klinik i specjalistów. Linia Wholesome skierowana jest bezpośrednio do właścicieli zwierząt domowych. Kochające, znaczące, wesołe (niskie, średnie, wysokie) produkty podzielone według dawki terapeutycznej są dostępne online, jak również za pośrednictwem naszych partnerów

EN

Natural brand, created by cannabis and pharmaceutical industry experts, for your pet’s wellbeing. Our mission is to share our best experience and knowledge gained in cannabis space by supplying the highest quality, functional products, caring for animals as much as they care about us. At Hempets we are setting standards by leading the way from seed to sale. We grow, harvest, extract, process, conduct lab analysis, formulate, pour, label and pack, personally, with love. By controlling the whole process, we make sure only the best, highest quality products are made and delivered to our customer’s doorstep. We are offering two ranges of products based on all-natural ingredients, including organic plant oils, cod liver oil and cannabinoid rich, broad spectrum, THC-free hemp extract. All ingredients are highest standard, food-grade, animal certified. Xatival® products are directed to veterinary doctors and can be purchased exclusively via clinics and specialists. Wholesome line is addressed directly to pet owners. LOving, MEaningful, HIlarious (Low, Medium, Hi) products divided by it’s therapeutical dose are available online as well as through our partners.