CAVIES CLUB OF POLAND – WYSTAWY KAWII DOMOWYCH

7-8 KWIETNIA 2018

logoPolski Klub Rasowych Świnek Morskich – Cavies Club of Poland jest pierwszym w Polsce stowarzyszeniem zrzeszającym miłośników i hodowców hobbystów rasowych świnek morskich.Pomysł na organizację wyszedł od pasjonatów, którzy jako pierwsi sprowadzili do Polski rasowe świnki morskie na przełomie 2004/05 roku. Nasza prawie 10 letnia działalność jako klubu zaczęła się wraz z powstaniem forum, na którym wspólnie z garstką hodowców staraliśmy się uporządkować informacje płynące do nas z różnych stron świata na temat zasad obowiązujących w klubach poza granicami Polski. Jak każda młoda organizacja szukaliśmy rozwiązań, które pozwoliłyby na zaistnienie w Europie na równych prawach I z równym poziomem jak pozostałe kluby. Na szczęście czerpaliśmy tę wiedzę od doświadczonych klubów, którzy teraz okazali się być członkami i współtwórcami Entanty. Idea zjednoczenia klubów o tej samej działalności w jedną współpracującą całość daje takim klubom jak nasz szansę na rozwój oraz dzielenie pasji z ludźmi z całej Europy. Od początku naszego istnienia celem Cavies Club of Poland jest poszerzanie wiedzy na temat hodowli I potrzeb świnek morskich ,a także edukowanie wspieranie polskich hodowców zarówno w zakresie doskonalenia ras i umaszczeń oraz warunków odchowu. Dlatego też staraliśmy się aby nie brakowało wystaw i pokazów, które mogłyby zapoznać ludzi ze świnkami morskimi. Pierwszą wystawę poprowadził i posędziował dla nas Petr Tejml we wrześniu 2006 roku. Do tej pory udało nam się przygotować ponad 100 wystaw międzynarodowych, krajowych, klubowych, specjalistycznych oraz wiele innych w kilku większych miastach Polski z udziałem zagranicznych sędziów takich jak dr Christian Koch, Anneke Veruelen Slik, Carina Jansson, Istvan Siklosi, Thomas Brunner, Sigrid Tooson, Denisa Vitkova , Herbert Janssen. Te szczególne dla nas wydarzenia I spotkania z sędziami zawsze przebiegają w towarzystwie dużych imprez o charakterze targów zoologicznych lub wystaw psów czy kotów. Staramy się w ten sposób pokazać jak największej publiczności. Szczególną wagę przywiązujemy do edukacji najmłodszych miłośników świnek morskich organizując raz do roku wystawę na terenie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego podczas obchodów DNIA DZIECKA. Staramy się poprzez zabawę, gry, konkursy plastyczne przekazywać dzieciom wiedzę na temat postępowania ze świnkami. Dopingujemy także naszych hodowców by podróżowali ze swymi podopiecznymi także na wystawy poza granicami Polski. Dzięki temu spora grupa z nich jest już stałymi bywalcami wystaw czeskich ( Brno, Ruchnov,Olomouc Praga), a między KLUBEM MORCAT a CCP została zawiązana umowa o współpracy między klubami dotycząca wymiany poglądów oraz doświadczeń, współdziałania w zakresie organizacji wystaw i zjazdów hodowców, wymiany zwierząt hodowlanych , wspierania rozwoju hodowli, poznawania tradycji państw ,między którymi została zawarta umowa oraz współpraca w przygotowaniu oraz opracowaniu projektów ,które mogą uzyskać dotacje z funduszy narodowych unii europejskiej. Innym polem naszej działalności jest szkolenie polskich sędziów. Mamy nadzieję, że wraz z większą ilością polskich sędziów będziemy mogli zaplanować więcej wystaw na terenie całej Polski, również w mniejszych miastach. Chcielibyśmy także stworzyć oddziały terenowe, które z czasem będą mogły w porozumieniu z Zarządem CCP organizować cykliczne wystawy/pokazy. CCP jest także zaangażowany w rozpowszechnianie artykułów na tematy ras w prasie zoologicznej ( magazyn Cztery Łapy , Fauna Flora) oraz w internecie. Mamy na koncie także pomoc w publikacji książki o świnkach morskich wydanej przez wydawnictwo Galaktyka.

ŚWINKI MORSKIE!

ZAPRASZAMY NA TARGI!